רישוי והיתרי בניה 

 • היתר בנייה לסגירת מרפסת 

 • היתר בנייה להוספת חדר ותוספת שטח.

 • רישוי עסקים: הכנת בקשה ומסמכים לקבלת רשיון עסק.
  ליווי התהליך כולל ליווי לעירייה עד קבלת היתר. 

 • היתר לשימוש חורג: הכנת בקשה ומסמכים נלווים וליווי התהליך עד
  קבלת אישור. 

 • בקשה לשינוי תב"ע:  בסמכות ועדה מקומית- בקשה נקודתית כגון: איחוד וחלוקה מחדש, הרחבת דרך, שינוי קווי בניין, שינוי הוראות עיצוב אדריכלי וכדומה. 

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Google Places - Grey Circle

Mail: coin.inc@gmail.com | Tel: 054-461-99-57 | Tel Aviv-Jaffa, ISRAEL 

 © 2019 by inbalcohen.com | Proudly created with Wix.com