ייעוץ אדריכלי לפני רכישה

 • אפיון הפוטנציאל:
  האדריכלי, התכנוני, הפונקציונלי והעיצובי של הנכס.

 • איתור חריגות בניה לפני רכישה: בדיקת תוכניות, היתרים ותשריטים בהשוואה למצב קיים. 

 • חישוב זכויות בניה: חישוב זכויות לתוספת בניה או להריסה ובניה מחדש ופרויקטיי תמ"א 38.

 • אומדנים: הערכת עלויות והגדרת תקציב. בניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותכם.

 • חוות דעת שנייה.

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Google Places - Grey Circle

Mail: coin.inc@gmail.com | Tel: 054-461-99-57 | Tel Aviv-Jaffa, ISRAEL 

 © 2019 by inbalcohen.com | Proudly created with Wix.com